Atpakaļ Rekvizīti

SIA „Rīgas serviss"

VRN 40103058501

Rāmuļu iela 24, Rīga, LV-1005

Tālr. 67326206, 67323392

Bezmaksas avārijas darbu pieteikšanas tālr.: 80009917 

e-pasts: info@rigasserviss.lv; avarijas@rigasserviss.lv

A/S SEB banka, UNLALV2X

Konts: LV87 UNLA 0040 0060 500 00