Atpakaļ Valde

SIA "Rīgas serviss" valdes sastāvā ir viens loceklis – valdes priekšsēdētājs.

Informācija par valdes priekšsēdētāju:

Juris Redzobs

Pilnvaru termiņš – 2024. gada 17. aprīlis.

Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti, ieguvis profesionālo maģistra grādu būvniecībā un sociālo zinātņu bakalaura grādu ekonomikā.

Par SIA “Rīgas serviss” valdes priekšsēdētāju iecelts 2019. gada 18. aprīlī. 2018. gadā uz laiku bija iecelts uzņēmuma valdes locekļa amatā. Laika posmā no 2013. gada līdz 2018. gadam ieņēma Plānošanas un apsaimniekošanas nodaļas vadītāja amatu Rīgas domes Īpašuma departamentā, nodrošinot Rīgas pilsētas pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas procesu plānošanu un kontroli, savukārt, no 2011. gada līdz 2013. gadam strādāja par projektu vadītāju  Rīgas domes Īpašuma departamenta Būvniecības pārvaldē.

Darbības sfēra – vadīt uzņēmuma struktūrvienību darbu, veikt uzņēmuma stratēģijas un finanšu vadības pārraudzību, to  izpildes kontroli, izstrādāt uzņēmuma mērķus struktūrvienību vadītajiem, vadīt tos un motivēt, noteikt struktūrvienību vadītāju darba saturu un darbu izpildes novērtēšanu, koordinēt, uzraudzīt un attīstīt uzņēmuma pamatdarbības procesus, pārstāvēt uzņēmumu visās valsts, pašvaldību, administratīvajās u. c. iestādēs.

Darbības mērķis – nodrošināt vienotu, racionālu un lietderīgu pašvaldības izglītības, kultūras, veselības aprūpes un sociālās palīdzības iestāžu ēku, ka arī neapdzīvoto un saimnieciskajai darbībai neizmantoto ēku apsaimniekošanas procesu.